Τι ειπώθηκε στη συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ για ενστάσεις-οριστικούς πίνακες- ΤΕΙ πριν το 2001-εκπαιδευτικούς ΠΕ11ΕΑΕ και τη μοριοδότησή τους.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση

Συνάντηση με το πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 το απερχόμενο Δ.Σ του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής αγωγής (ΣΑΚΕΑ).

Το ΑΣΕΠ, δια της εκπροσώπου του κας Δέσποινας Σιμιτζόγλου, απάντησε στα ζητήματα που τέθηκαν από τον ΣΑΚΕΑ αναφορικά με τις ενστάσεις και την έκδοση Oριστικών Πινάκων, με τον αποκλεισμό των αποφοίτων ΤΕΙ πριν το 2001 και με το θέμα που προέκυψε με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 ΕΑΕ και την μοριοδότησή τους.

Συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, προγραμματισμένη συνάντηση μελών του του απερχόμενου ΔΣ με την κ. Σιμιτζόγλου Δέσποινα εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π.

Έπειτα από συζήτηση για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, τέθηκαν ερωτήματα και λάβαμε τις εξής απαντήσεις:

1. Ως προς το χρονικό πλαίσιο ελέγχου των ενστάσεων και την έκδοση οριστικών πινάκων: Η διαδικασία ελέγχου των ενστάσεων έχει ξεκινήσει και κατά πάσα πιθανότητα θα ολοκληρωθεί με τη νέα χρονιά.

2. Ως προς το ζήτημα αποκλεισμού των αποφοίτων ΤΕΙ πριν το 2001: Έγινε εφαρμογή του νόμου 2916/2001. Για τον ΑΣΕΠ είναι ξεκάθαρος ο νόμος.

3. Για το θέμα που προέκυψε με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11ΕΑΕ και την μοριοδότησή τους ο ΑΣΕΠ μας παρέπεμψε στο νόμο 4589/2019, ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019 όπου στο άρθρο 58 αναφέρεται το εξής:

Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Β΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες. ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι οκτώ (28) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών. γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο με κύρια ειδικότητα «Ε.Α.Ε.» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ μονάδες.

Επομένως ήταν δικαιωματική η έκδοση νέων πινάκων ΠΕ11ΕΑΕ, καθώς και η μοριοδότηση της ειδικότητας και των δυο μεταπτυχιακών στο σύνολο των 36 μορίων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ