Συνάφεια Μεταπτυχιακών: Νέα τροποποίηση – ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/11/2019 - 10:54 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Συνάφεια : Νέα τροποποίηση της υπουργικής απόφασης – ΦΕΚ:

 

Τροποποιείται την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1455), 80237/Ζ1/21-5-2019

«2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικεί-μενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1809) και 82365/Ζ1/23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217)υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β ́ 2743) και 125519/Ζ1/ 6-8-2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β ́ 3260) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:1. Στην παρ. 1του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλου-θα ΠΜΣ:

 

Tροποποιηση • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso