Καθορίστηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η  διαδικασία και τα  κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα .

H απόφαση

Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων – Διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης

Ορίζουμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέα υλοποίησης του Έργου των Σ.Δ.Ε., ως αρμόδιο φορέα για την προκήρυξη των θέσεων Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο 19 του ν. 4713/2020 – Α΄ 147), όπως εκάστοτε ισχύει.

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Η απόφαση και τα κριτήρια