Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή των ενστάσεων των υποψηφίων κατά των πινάκων, δεκτών και μη δεκτών, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Χωρίς Ξένη Γλώσσα Β2/Μη Δεκτών Αιτήσεων, είναι η: Παρασκευή, 17/6/2022 και ώρα 23:59.

Η υποβολή της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβολής Αιτήσεων, κάνοντας “Είσοδο” και αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν υποβληθείσα Αίτηση.

Η πλατφόρμα