Ανακοινώνεται η σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη χρήση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΝΟΜΟΣ ” η οποία για χάριν συντομίας αποκαλείται ΝΟΜΟΣ.

Για να δείτε τη σύμβαση πατήστε.