Ανακοινώνονται οι Συμβάσεις τμημάτων Διακήρυξης 14/2007 της ΕΥΕ : «Προμήθεια εξοπλισμού
για ενίσχυση μαθητών με προβλήματα όρασης».

Για να δείτε τις συμβάσεις πατήστε