ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση: Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης

Ιερά Μονή Ταξιαρχών, 67100 Ξάνθη

Τηλ. επικοινωνίας: 6945088760

Email:

Αρ Πρωτ: 5 Ξάνθη, 5 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣ: ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Γραφείο Υπουργού

κ Αρβανιτόπουλου


ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή Θεολόγων στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου»

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

σαν Σύνδεσμος Θεολόγων Ξάνθης θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι ο κλάδος των Θεολόγων έχει εξαιρεθεί από τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Θεωρούμε πως η επιλεκτική πρόσκληση κάποιων ειδικοτήτων και η απόρριψη άλλων αντιτίθεται στην αρχή της ισονομίας και καθιερώνει μια αυθαίρετη και αντιπαιδαγωγική διάκριση κυρίων και δευτερευουσών κλάδων. Η πρόσκληση των εκπαιδευτικών Θεολόγων ως «συναφούς» κλάδου δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το δικαίωμά μας για επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Απαιτούμε λοιπόν ο κλάδος των Θεολόγων να αντιμετωπίζεται εις το εξής ισότιμα με τους υπόλοιπους κλάδους, ιδιαίτερα σε ο,τι αφορά θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης. Η δια βίου μάθηση δεν είναι προνόμιο κάποιων «εκλεκτών» αλλά θεμελιώδες δικαίωμα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.