Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας αιτήσεις εως 11 Μαρτίου 2013

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια, πρόγραμμα που θα επεκταθεί και στα Λύκεια από το 2014, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με την απόφαση περίπου 7.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν το κρατικό «φροντιστήριο» που θα ξεκινά μετά τη λήξη της βάρδιας από τις 4 το απόγευμα ως τις 7 και θα πραγματοποιείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων μαθητών είναι οι πέντε και αν αυτό δεν συμπληρωθεί το πρόγραμμα θα «κόβεται», αν και το πρόγραμμα αναμένεται να αναδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλές λόγω της κρίσης που δεν επιτρέπει το φροντιστήριο.

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας αιτήσεις εως 11 Μαρτίου 2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια όλης της χώρας.

Πρόκειται για αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας στα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία και Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα).

Στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου, που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και μαθητές ή μαθήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών και των μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και η δυνατότητα πρόσβασης στη Δεύτερη Βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική – Τεχνική Εκπαίδευση).

Κριτήρια για την επιλογή – συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στα τμήματα μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελούν ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος και ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει μία έως τρεις διδακτικές ώρες την ημέρα, μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

ΠΗΓΗ: