Προοδευτικά  Ρεύματα Εκπαιδευτικών – Σημαντικές επισημάνσεις προς τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων –  Απαντήσεις σε  ερωτήματα

Με αφορμή ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινά από συναδέλφους μας σας δίνουμε τις παρακάτω απαντήσεις οι οποίες βασίζονται στο νέο Π.Δ. 79/2017 :

1.Σε ποιους ανατίθεται η Ευέλικτη Ζώνη ;

Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος. Η Ευέλικτη Ζώνη, μπορεί  να ανατίθεται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.

2.Ποιος αποφασίζει για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού;

Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους και δύναται να τροποποιείται κατά περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση υλοποιείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

3.Ποιοι διδάσκουν στο Ολοήμερο ;

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

4.Σε ποιους  μπορεί να ανατεθεί  το αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων στο Ολοήμερο ;

Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων μπορεί να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.

 

  1. Σε ποιους ανατίθεται η «Πρωινή Ζώνη» ;

Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινής Ζώνης δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

  1. Πότε πραγματοποιούνται οι παιδαγωγικές συναντήσεις με γονείς για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών;

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών πραγματοποιούνται  εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Συνιστάται η χρονική περίοδος του εργασιακού ωραρίου 13:15 – 14:00 να αξιοποιείται κατά περίπτωση για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, επίδοση ελέγχων τριμήνων, καθώς και για τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς