– Τι θα ισχύσει με τους ξένους φοιτητές – Ξένοι φοιτητές έρχονται για σπουδές στην Ελλάδα, ενώ καταξιωμένοι Ελληνες καθηγητές της Διασποράς επιστρέφουν για να διδάξουν σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια επ’ αμοιβή, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στα κορυφαία Ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, με τον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ λύνονται τα χέρια των πρυτανικών Αρχών και διευκολύνονται πρωτοβουλίες για συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, ενώ δίνονται ισχυρά κίνητρα σε Ελληνες καθηγητές που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στη χώρα μας, αλλά και για την προσέλκυση ξένων σπουδαστών. Ηδη φοιτητές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και χώρες της Μέσης Ανατολής κάθονται στα ελληνικά αμφιθέατρα, στο πλαίσιο συνεργασιών των Ιδρυμάτων, σε προπτυχιακό και κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έρχονται οι Joint Chairs καθηγητές
Τον θεσμό του «συνεργαζόμενου καθηγητή» διευρύνει ο νέος νόμος, προκειμένου οι Ελληνες που κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή θέση ερευνητή σε ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής να μπορούν παράλληλα να απασχολούνται μερικώς σε ΑΕΙ της χώρας ως συνεργαζόμενοι καθηγητές (joint chairs). Οι καθηγητές αυτοί θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανάγκες ενός Τμήματος του ΑΕΙ.

Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο ΑΕΙ θα μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, να χρησιμοποιούν τον επιστημονικό εξοπλισμό, τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις, να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων και προγραμμάτων, να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΕΙ και να αναλαμβάνουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη, να παρέχουν υπηρεσίες μέσω των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, να συμμετέχουν σε προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) των Ιδρυμάτων, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των ΑΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί, και να αμείβονται για τη συμμετοχή τους από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων.

Επίσης, θα αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και θα παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε δημόσιες σχολές, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μάθημα ελληνικών για ξένους φοιτητές
Τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έρθουν νέοι από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να δηλώσουν φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια ξεκαθαρίζει ο νέος νόμος. Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί-αλλογενείς φοιτητές από τρίτες χώρες μπορούν να εγγράφονται στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται ο αριθμός τους ανά τμήμα ή σχολή, τα κριτήρια εισαγωγής, το ύψος των διδάκτρων κ.λπ. Για την υποστήριξη της ένταξης αυτών των φοιτητών, τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο πρώτο έτος εγγραφής. Φέτος λειτουργούν τέσσερα προπτυχιακά τμήματα με ξένους φοιτητές, που είναι στην πλειονότητά τους φοιτητές Ιατρικής.

Αντιπροσωπεία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Πάτρα
Στα τέλη Φεβρουαρίου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα έγινε συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας της πρεσβείας των ΗΠΑ και συγκεκριμένα των Jeniffer Evanuik, Shanna Dietz-Surendra (μορφωτική ακόλουθος) και Μαρίνας Χειλίτση. Η κ. Evanuik είναι Senior Director of International Initiatives στο Georgia State University και επισκέφθηκε το ΕΑΠ στο πλαίσιο προσέλκυσης Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνέχεια και του International Academic Partnership Program (IAPP) – Pharos Summit του Νοεμβρίου 2022 και όλων των προσπαθειών της πρεσβείας των ΗΠΑ προς ενίσχυση αυτού του πεδίου.

Η επίσκεψη της κ. Evanuik στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο του U.S. Study Abroad Engagement Grant, ενός project της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προκειμένου να ερευνηθούν τρόποι προσέλκυσης Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και όλες οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν στις ακαδημαϊκές συμπράξεις. Ο αντιπρόεδρος του ΕΑΠ, Ι. Συμπέθερος, παρουσίασε στην αμερικανική αντιπροσωπεία τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα και των τεσσάρων σχολών του ΕΑΠ για τα οποία υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την αμερικανική πλευρά. Ενδεικτικά αναφέρεται το ενδιαφέρον που εκφράστηκε για τα αγγλόφωνα προγράμματα Data Science and Machine Learning, DAMA και το Precision Medicine and Novel Therapies (PRETH), που είναι ένα νέο δι-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταξύ του ΕΑΠ και του Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που θα προσφερθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Αποστολή (fact finding mission) από γερμανικά ΑΕΙ
Εκπρόσωποι 14 γερμανικών πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών (HAWs) θα βρίσκονται στην Αθήνα από τη Δευτέρα, με σκοπό τη συνεργασία και την επιστημονική ανταλλαγή στον χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, καθώς οι δύο χώρες στοχεύουν στην αύξηση της συνεργασίας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Οι συνεργασίες εντός της Ε.Ε. προσφέρουν ευκαιρίες για κινητικότητα, όπως μαθήματα μικτής μάθησης ή θερινά σχολεία. Για τον λόγο αυτόν, η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD διοργανώνει αποστολή (fact finding mission) στην Ελλάδα για τα γερμανικά πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, ώστε να διερευνηθούν δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας με εταίρους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο και να δημιουργηθούν δίκτυα στο πλαίσιο του προγράμματος «HAW International»