Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 (Ν.3255/22.07.2004) και η αποστολή του σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πρόκειται για υβριδικό Τμήμα, όπου έμφαση δίδεται στη σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά δεδομένα της ψηφιακής τέχνης και του ψηφιακού πολιτισμού. Με την ίδρυση της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 119/28.5.2013, τ. Α’), το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας εντάχθηκε στην Σχολή αυτή, η οποία έχει αμιγώς καλλιτεχνικό προσανατολισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 274/07-02-2019, τ. Γ’) ορίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στο Τμήμα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Επιπρόσθετα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει οργανωθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’) το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) που στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών στο χώρο των εικαστικών και οπτικοακουστικών τεχνών, παρέχοντας παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να μπορούν να ασκήσουν διδακτικό έργο στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Μάλιστα την παρούσα χρονική στιγμή ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σπουδών του εν λόγω προγράμματος το οποίο παρακολούθησαν επιτυχώς και αποφοίτησαν δεκάδες απόφοιτοι του Τμήματος.
Μετά την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας διάρκειας τριών (3) εξαμήνων οι απόφοιτοι ενώ έχουν όλα τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς δεν έχουν ενταχθεί σε έναν κλάδο ΠΕ της εκπαίδευσης. Στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας δεν δύναται να καταθέσουν αίτηση. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΤΤΗΧΕ τονίζει ότι θεωρεί τον αποκλεισμό των αποφοίτων άδικο και ζητά την αποκατάσταση της αδικίας αυτής με την άμεση ένταξη των αποφοίτων σε κλάδο ΠΕ της Εκπαίδευσης.
Από το 2004 έως σήμερα, 16 χρόνια μετά δεν έχουν κατοχυρωθεί επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του τμήματος. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του. Η απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου Αρ.πρωτ.: ΔΣΦΜ1/1346/Φ.38 – 2/6/2017 περιγράφει αναλυτικά όλα εκείνα τα πεδία στα οποία μπορούν να απασχοληθούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δύναται οι πτυχιούχοι του ΤΤΗΧΕ να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και να καταλαμβάνουν θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, είτε στη διδασκαλία των αντικειμένων πολυμέσων και των εικαστικών και οπτικοακουστικών/υβριδικών τεχνών, εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικά μαθήματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Είναι λογικό όλη αυτή η κατάσταση να δημιουργεί απογοήτευση και θυμό στο σύνολο των αποφοίτων που στερούνται δικαιωμάτων στην εργασία, και μάλιστα στον ανερχόμενο επαγγελματικό κλάδο της οπτικοακουστικής τέχνης και παραγωγής, στον οποίο, μέχρι και σήμερα, αποτελούν μοναδικούς κατηρτισμένους επιστήμονες. Καθώς και σε σχετικές με το αντικείμενο προκηρύξεις που δημοσιεύονται αλλά και σε μελλοντικές στις οποίες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Το ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Πρόεδρος
Άγγελος Σ. Κωσταράς

Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Γ. Γρηγορίου

Γραμματέας
Ιωάννα Α. Γιακουμάτου

Ταμίας
Νικόλαος Γ. Μουστάκας

Μέλος
Ιωάννης Ν. Βαρούτης

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ