ΣΥΚΑΠΣ: Οι θέσεις μας για τις αλλαγές που ζητάμε για το ΚΕΠΛΗΝΕΤ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/02/2019 - 20:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής έχοντας λάβει υπόψη του τις ανάγκες για υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ΤΠΕ, τις ανάγκες για υλικοτεχνική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων, καθώς και τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από προσωπικό που θα είναι ικανό να υποστηρίξει σε θέματα ασφάλειας δεδομένων, δικτύωσης, μηχανογράφησης και τήρησης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, θεωρεί πως ο νέος Νόμος για τον ορισμό του Νέου Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών θέτει σε κίνδυνο την κάλυψη των παραπάνω.

Θεωρούμε πως ο νόμος πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες που αναφέραμε, αφού αυτές καθημερινά αυξάνονται. Τα παρακάτω σημεία του Νόμου είναι αυτά που κρίνουμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν, μιας και αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα που οδήγησε στον μικρό αριθμό αιτήσεων για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης σε επίπεδο επικράτειας. Εκτιμούμε ότι είναι σκόπιμο να εξεταστούν τα παρακάτω σημεία:

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Πληροφορικής είναι πολλά και κάποιες φορές ακόμη περισσότερα και από όσα αναφέρει ο Νόμος. Σε αρκετές περιπτώσεις το Τμήμα Δ’ Πληροφορικής των Διευθύνσεων δεν είναι στελεχωμένο με προσωπικό ικανό να υποστηρίξει τα καθήκοντα του τμήματος και έτσι αυτά τα επωμίζεται ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ν. Τεχ/γιών. Προτείνουμε αύξηση του αριθμού των Υπευθύνων ανά Διεύθυνση ανάλογα με τον αριθμό σχολικών μονάδων εξυπηρέτησης. Ένα άτομο για κάθε 30 σχολικές μονάδες.

Αλλαγή της διδακτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες από 5 σε 3 έτη. Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείονται πρώην Υπεύθυνοι Πληροφορικής του τέως ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με τεράστια εμπειρία σε τεχνικά θέματα και να «τιμωρούνται», επειδή αφιέρωσαν πολλά από τα εκπαιδευτικά τους χρόνια στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Αλλαγή στο ωράριο εργασίας. Εφόσον η θέση καλύπτεται από εκπαιδευτικό, με αίτησή του στο οικείο ΠΥΣΠΕ–ΠΥΣΔΕ, θεωρούμε άδικο να αλλάζει εργασιακό καθεστώς ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ν. Τεχ/γιών. Το ωράριό του θεωρούμε πως πρέπει να προσαρμοστεί κατ’ αναλογία με το ωράριο του Υπεύθυνου Ε.Κ.Φ.Ε, όπως ορίστηκε από τον νέο Νόμο. Δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζονται διαφορετικά δυο ειδικότητες Εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης της Διεύθυνσης όσο αφορά το ωράριο εργασίας τους..

Αλλαγή της υπαγωγής του υπευθύνου στον Προϊστάμενο του τμήματος Δ’ Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών διαθέτει αυξημένα προσόντα, όπως ακριβώς αυτά ορίζονται από τον νέο Νόμο. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σε αντίθεση με τον Προϊστάμενο του τμήματος Δ’ Πληροφορικής που σε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν κατέχει τον βασικό Πανεπιστημιακό Τίτλο της ειδικότητας. Προτείνουμε λοιπόν ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών να υπάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

Προτεραιότητα και όχι αποκλεισμό μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Θεωρούμε πως ελλείψει αιτήσεων εκπαιδευτικών από την οικεία Διεύθυνση και Βαθμίδα (π.χ. Δευτεροβάθμια Σερρών) οφείλουν να γίνονται δεκτές και αιτήσεις από εκπαιδευτικούς της ίδιας Διεύθυνση, αλλά διαφορετικής Βαθμίδας (π.χ. Πρωτοβάθμια Σερρών), δίνοντας βέβαια πάντα προτεραιότητα στις αιτήσεις από την οικεία Διεύθυνση και Βαθμίδα .

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso