Συγχωνεύονται τα τμήματα ξένων φιλολογιών σαν να είναι τμήματα Κέντρου Ξένων Γλωσσών