Συγκροτήθηκε Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/08/2018 - 14:35 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εξωτερικού, συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

1. Χρυσή Χατζηχριστίδου του Γεωργίου, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Τσάφο του Στυλιανού , αναπληρωτή καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Βασίλη Παυλόπουλο του Γεωργίου,Αναπλ. Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Ψυχολογία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Γκαρή Αικατερίνη του Δημητρίου , με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Ψυχολογία.

3. Θεοδώρα Αστέρη του Κωνσταντίνου Σύμβουλος Α’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Γραμμένο του Γεωργίου , Σύμβουλο Γ’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

4. Θεοδώρα Γκότα του Αναστασίου, Εμπειρογνώμων Σύμβουλος Α’ του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Αντωνίου του Νικολάου , Διοικητ. Γραμματέα Γ’ του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Παναγιώτης Νίκος του Διονυσίου, Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ηλία Τολιά του Χρήστου Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.

6. Ευγενία Λοκανά του Αντωνίου , Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Μακρή του Αθανασίου, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΑΑ.

7. Παπαδάτου Ευανθία, του Γεράσιμου, Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ζώτου Βασιλική του του Ιωάννη , Προϊσταμένη Δ/νσης Αμερικής.

8. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01- Φυσικών, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

9. Κορδή Νεκτάριο του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουκά Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ03- Μαθηματικών, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

10. Παληγιάννη Βασίλειο του Ιωάννη, δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αδαμίδου Βασιλική του Παύλου, δασκάλα, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).

11. Φασφαλή Νικόλαο του Γεωργίου, δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σίντο Στέφανο του Φιλίππου, δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

Η θητεία των μελών είναι τριετής.



  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: