Τί προκύπτει από την αύγκριση επιδόσεων Πανελλαδικών 2016 και 2015

Επιμέλεια πινακα Δείτε τον πίνακα με την σύγκριση επιδόσεων ..

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ουσιώδη μεταβολή στην επίδοση σε όλα τα μαθήματα στην περιοχή από 15 έως 20 είναι στη Φυσική και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας . Τα Μαθηματικά Γεν αφορά μόνο το 4ο Ε.Π.

Διαβάστε :

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ