ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ: " Μόνο για τις αποσπάσεις του Υπουργείου Παιδείας ισχυουν τα προσωπικά δεδομένα;"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/05/2018 - 23:29 | Author: Newsroom Ipaidia

ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΤΟ ΑΣΕΠ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΕ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.:

Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE), που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.

Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Πίνακες κατάταξης

Loading...


  • europalso   ideascentral