Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου: Οικονομική Ενίσχυση Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Δομών Δια Βίου Μάθησης

Λόγω της πρωτοφανούς Υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πληθώρα Οικονομικών μέτρων προς ανακούφιση Επαγγελματικών Ομάδων που πλήττονται τη συγκεκριμένη περίοδο. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι από τις επιλογές της Κυβέρνησης απουσιάζουν εντελώς οι Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές των Εκπαιδευτικών μονάδων Δια Βίου Μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ., Σ.Δ.Ε., κ.ά.) είτε έχουν Σύμβαση Έργου είτε Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου (παρά το γεγονός ότι κάνουν την ίδια εργασία).
Σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Βουλή των Ελλήνων, τη δύσκολη αυτή περίοδο οι ανωτέρω Εκπαιδευτές – και ειδικότερα στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. – στη συντριπτική τους πλειοψηφία διενεργούν μαθήματα εξ αποστάσεως, ώστε να διατηρούν οι Σπουδαστές την επαφή τους με την Εκπαιδευτική διαδικασία. Και μάλιστα οι εν λόγω Εκπαιδευτές παρέχουν αυτή τους την εργασία, χωρίς να γνωρίζουν εάν πρόκειται να αμειφθούν για αυτήν ή έστω εάν αυτή πρόκειται να προσμετρηθεί στις προβλεπόμενες ώρες εργασίας της Σύμβασής τους (εξαίρεση αποτελούν τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., στα οποία οι Εκπαιδευτές συνεχίζουν να πληρώνονται για τις ώρες ανάθεσής τους).
Κάποιοι από τους Εκπαιδευτές στις Εκπαιδευτικές μονάδες Δια Βίου Μάθησης έχουν ως αποκλειστικό βιοποριστικό μέσο την απασχόλησή στους στην Εκπαίδευση σε αυτές τις δομές και κάποιοι έχουν αναλάβει λίγες ώρες ως δευτερεύουσα εργασία. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ αυτών υπάρχουν εργαζόμενοι που εξαιρούνται από το επίδομα των 800 € επειδή μπορεί να έχουν έστω μια ανάθεση δύο εβδομαδιαίων ωρών (ειδικά στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. ή στο Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου που φαίνονται στο ΕΡΓΑΝΗ) ή Επαγγελματίες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών με το Voucher των 600 €. Συνάδελφοι που ο βασικός τους Εργοδότης έχει μπει σε αναστολή εργασίας, χάνουν το επίδομα των 800 € και καλούνται να επιβιώσουν με εισόδημα κάτω των 100 € το μήνα.
Παράλληλα, από τους Εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. πληρώθηκαν για το προηγούμενο Εξάμηνο 2019Β μόνο όσοι έχουν Ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.). Υπάρχει όμως και ένας πολύ μεγάλος αριθμός Συναδέλφων Εκπαιδευτών που για να πληρωθούν εκδίδουν Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και αυτοί δεν έχουν κληθεί καν από τα Δ.Ι.Ε.Κ. να εκδώσουν και να προσκομίσουν τα σχετικά Τιμολόγια, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί ούτε Ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 που ξεκίνησαν μαθήματα στα Δ.Ι.Ε.Κ.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχει πληρώσει ακόμη τους Εκπαιδευτές για τη Συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε:
1. Να επεκτείνετε το πρόγραμμα στήριξης με Voucher και για τους Εκπαιδευτές που δεν έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αλλά έχουν ως απασχόληση την Εκπαιδευτική τους δραστηριότητα σε Εκπαιδευτικές μονάδες Δια Βίου Μάθησης ή να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Άλλωστε, από τη στιγμή που την περίοδο αυτή τους ζητείται η παροχή Διαδικτυακής εργασίας, δεν υπάρχει τίποτα χρησιμότερο από το να εκπαιδευτούν περαιτέρω στη χρήση των απαραίτητων Τεχνολογιών.
2. Να εντάξετε στους Δικαιούχους του Επιδόματος των 800 € και τους προαναφερθέντες Εργαζόμενους Εκπαιδευτές, καθόσον όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η δραστηριότητά τους τη δεδομένη στιγμή είναι οικονομικά ανενεργή.
3. Εναλλακτικά, να εντάξετε τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικών Μονάδων Δια Βίου Μάθησης, και ειδικότερα όσους έχουν ως αποκλειστική Απασχόληση την Εκπαίδευση, σε κάποιο οικονομικό βοήθημα για το χρονικό διάστημα για το οποίο οι Εκπαιδευτικές Μονάδες βρίσκονται σε αναστολή Εκπαιδευτικής λειτουργίας αλλά οι Εκπαιδευτές απασχολούνται με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα προαναφερθέντα δίκαια αιτήματά μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Αικατερίνη Βασιλείου Θεοδώρα Παπαλάμπρου