Οι Συμβάσεις μας θα ετοιμάζονται και θα υπογράφονται από τον Εκπαιδευτή και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός του πρώτου μήνα της έναρξης του εξαμήνου και του ωρολογίου Προγράμματος για να συντομευθούν και οι διαδικασίες πληρωμών μας, αναφέρει η ΣΕΔΙΕΚ.

Η ανακοίνωση

Μετά τη συνάντησή μας με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κο Γεώργιο Βούτσινο την 24/08/2021 και το γόνιμο διάλογο που είχαμε μαζί του, φαίνεται ότι αρκετές από τις προτάσεις μας έγιναν δεκτές:

1)    Η μοριοδότηση της Επαγγελματικής προϋπηρεσίας μειώθηκε από τα 43 μόρια (43%) σε 40 μόρια (40%).

2)    Μπορεί η Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων να μην επανήλθε ως προαπαιτούμενο προσόν αλλά αυξήθηκε η μοριοδότησή της από 2 μόρια σε 5 μόρια.

3)    Οι Διευθύνσεις των καλούνται να ανακοινώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα των Δ.Ι.Ε.Κ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας των αναθέσεων μαθημάτων στους Εκπαιδευτές, προκειμένου αυτό να είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους Εκπαιδευτές και δεν επιτρέπεται τροποποίηση του προγράμματος. Για να σταματήσει το φαινόμενο να αρνούμαστε ώρες γιατί δεν είμαστε διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα και μετά να βλέπουμε ανάθεση του ίδιου μαθήματος σε διαφορετική μέρα και ώρα.

4)    Ο χρόνος που καλούμαστε να απαντήσουμε στα e-mail ανάθεσης μεταβάλλονται από 3 ώρες σε 5 ώρες, για να μην είμαστε συνέχεια πάνω από τα e-mail μας.

5)    Η τελική πρόταση ανάθεσης διδακτικών ωρών από την πλευρά του Δ.Ι.Ε.Κ. προς τον υποψήφιο Εκπαιδευτή θα γίνεται ΜΟΝΟ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6)    Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες Εκπαιδευτές ανά ειδικότητα και ανά μάθημα με τον αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο των Εκπαιδευτών, για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο εάν το μάθημα ανατέθηκε σε κάποιον χαμηλότερα από εμάς στον αξιολογικό πίνακα.

7)    Οι Εκπαιδευτές με την αποδοχή της ανάθεσης των διδακτικών ωρών θα υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. την Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα τα αντλεί από το ψηφιακό σύστημα του ΜΗΤΡΩΟΥ, για να σταματήσουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. να μας ζητούν διάφορα έγγραφα κάθε χρόνο.

8)    Οι Συμβάσεις μας θα ετοιμάζονται και θα υπογράφονται από τον Εκπαιδευτή και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός του πρώτου μήνα της έναρξης του εξαμήνου και του ωρολογίου Προγράμματος για να συντομευθούν και οι διαδικασίες πληρωμών μας.

Ευχαριστούμε το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κο Γεώργιο Βούτσινο για την αποδοχή των προτάσεών μας.

Ελπίζουμε ότι συμβάλαμε για δικαιότερα κριτήρια μοριοδότησης και περισσότερη διαφάνεια στις αναθέσεις.

Το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. συνεχίζει τις παρεμβάσεις για επίλυση των προβλημάτων μας.