Σε διαβούλευση το σχέδιο για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/07/2018 - 10:22 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Με μια «ενισχυμένη» Αρχιτεκτονική Σχολή στη Θεσσαλία αλλά και ένα νέο ερευνητικό κέντρο «προικοδοτείται» το υπερ-Ίδρυμα που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας από την συνένωση του πανεπιστημίου της περιοχής και των και Στερεάς Ελλάδας.

Μετά από σειρά συνεδριάσεων τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση το πόρισμα της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τα παραπάνω και το οποίο ορίζει ότι η ανάπτυξη του «νέου» Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα γίνει στις πέντε πόλεις που ήδη αυτό λειτουργεί (Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία). Επιπλέον, θα επεκταθεί με δράσεις του και στη Φωκίδα, στους Δελφούς και την Άμφισσα.

Τα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στη Λαμία, δεν δέχονται νέους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Τμημάτων της Λαμίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι φοιτούν σήμερα σε αυτά (ή θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και αποκτούν πτυχίο από τα Ιδρύματα στα οποία εισήχθησαν, έχοντας εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά των σημερινών αποφοίτων τους. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος πανεπιστημίου ή συναφούς νέου Τμήματος και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Eτσι, στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το συντίθεται από οχτώ (8) Σχολές, πέντε (5) υφιστάμενες και τρεις (3) νέες, με τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα, έξι (6) Ινστιτούτα, τέσσερα (4) Κέντρα και σημαντικό αριθμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕ). Από τις οχτώ (8) σχολές, τρεις (3) είναι στο Βόλο, τρεις (3) στη Λάρισα και από μία (1) σε Τρίκαλα και Λαμία. Περιλαμβάνει επίσης Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και δομές διετούς εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις.

Και συγκεκριμένα:

Ι. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρεις νέες Σχολές, μία από μετονομασία στα Τρίκαλα και δύο νέες στη Λάρισα.

Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΙΙ. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα δεκαέξι (16) Τμήματα:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων, ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Διαιτολογίας, ΤΡΙΚΑΛΑ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ

Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ

Τμήμα Μαθηματικών, ΛΑΜΙΑ

Tα νέα Τμήματα θα αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενα επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί προς αυτά ανάλογα με την ειδικότητα του.

Παράλληλα, ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω έξι Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων

Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

Ινστιτούτο Κινησιολογίας

Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (ΚΕΚΑ) Ιασων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως σκοπό την προώθηση της έρευνας και της σύνδεσης της με το παραγωγικό σύστημα της περιφέρειας. Στο Κέντρο εντάσσονται υφιστάμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα τα οποία λειτουργούν στη Θεσσαλία ή δημιουργούνται νέα. Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του Ιδρύματος, μπορούν να συμμετέχουν στα Ινστιτούτα του Κέντρου ως Ερευνητές.

Οι υποδομές, ο εξοπλισμός και τα πάσης φύσεως υλικά των ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (για τα Τμήματα της Λαμίας) μεταβιβάζονται στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων και την ένταξη του Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού στις δομές του.

Ακόμη, ιδρύεται στη Λάρισα το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας και της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. Υπό το Πάρκο θα λειτουργεί Θερμοκοιτίδα Νέων Αγροτικών Επιχειρήσεων, με στόχο την παροχή υποστήριξης κατά την εισαγωγή στο επιχειρηματικό οικοσύστημα spin-off εταιρειών που θα δραστηριοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον αγροτικό χώρο. Η Θερμοκοιτίδα θα υποστηρίζεται τόσο από το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα ιδρυθεί στη Λάρισα όσο και από τα Τμήματα του ΠΘ.

Τέλος ιδρύεται στη Λάρισα Ολοκληρωμένο Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Καρκίνου. Το Κέντρο συνιστά σημαντικότατη αναπτυξιακή επένδυση και για το ιατρικό Τμήμα και για την περιοχή. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: