ΣΑΝ: Ακατάλληλοι οι και το προσωπικό για τα προνήπια

 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κο.Γαβρόγλου Κων/νο

Υπουργό Επικρατείας ,κο.Βερναρδάκη Χριστόφορο

Υπουργό Εσωτερικών,κο. Σκουρλέτη  Παναγιώτη

Πρόεδρο Ι.Ε.Π.,κο.Κουζέλη  Γεράσιμο

ΚΟΙΝ.:  1.Διευθύντρια γραφείου Υπουργού Παιδείας,

κα.Μουντζούρογλου Νίκη

2.Διευθυντή γραφείου Υπουργού Επικρατείας,

κο.Γεωργαντά Ηλία

3.Διευθυντή γραφείου Υπουργού Εσωτερικών,

κο.Παπασταμόπουλο  Δημοσθένη

4.Διευθυντή Σπουδών Π.Ε,κο.Πολίτη  Γεώργιο

 

Αξιότιμοι  κύριοι  Υπουργοί,

αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της , σχετικά με τον αποκλεισμό παιδιών από τις δομές του Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για το έτος 2017-2018, διευκρινίζεται ότι η ατομική αξία τοποθέτησης () που δίνεται στις οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών/ατόμων με Αναπηρία και σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Φροντίδας (κατηγορίες Δ και Β3 αντίστοιχα). Επίσης, οι αιτούντες με παιδιά ΑΜΕΑ, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στις παραπάνω δομές (κατηγορίες Δ και Β3), δύνανται να τοποθετηθούν σε δομές άλλων κατηγοριών.

Δεδομένου ότι το 2016-2017 δόθηκε voucher και έγιναν δεκτά σε Παιδικούς Σταθμούς 18.424 παιδιά 4 ετών (προνήπια), αριθμός που αναμένεται να είναι ο ίδιος ή αυξημένος το 2017-2018,ωστόσο  διαπιστώνουμε ότι στους Παιδικούς Σταθμούς υπάρχει πλήρης έλλειψη δομών και εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη των παιδιών 4 ετών (προνηπίων) με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.), όπως τα Τμήματα Ένταξης, η Παράλληλη Στήριξη, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι τα νήπια και προνήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν ανάγκη από κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που παρέχεται στα Τμήματα Ένταξης των Νηπιαγωγείων, τα οποία αποτελούν δομή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ελλείψει Τμήματος Ένταξης, Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής, λόγω της κατάλληλης κατάρτισης και αγωγής που έχουν λάβει, προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη των παιδιών που χρίζουν βοηθειας, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να λάβουν ισότιμη συνεκπαίδευση συνδυαστικά με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Νηπιαγωγείο.

Στον , όπου η δομή λειτουργίας του αφορά τη φύλαξη, τη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών 0-4 ετών, δεν εφαρμόζεται Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν υπάρχουν κατάλληλα στελεχομένες δομές για την αντιμετώπιση των παιδιών με ΕΕΑ, δεν υπάρχει το κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευμένο προσωπικό (εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής) και δεν υπάρχει η καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, όπως ισχύει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Συνεπώς, η παραμονή των προνηπίων Ε.Ε.Α. στους Παιδικούς Σταθμούς δρα ανασταλτικά στην έγκαιρη διάγνωση, παρέμβαση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και συνεπώς παρεμποδίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Η άμεση, και όχι σε βάθος τριετίας θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, δεν αποτελεί μόνο ορθή παιδαγωγικά επιλογή και ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το σημαντικότερο είναι, ότι αποτελεί κοινωνική ανάγκη και είναι  παιδαγωγικά επιβεβλημένη, ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς όρους ένταξη των προνηπίων και των προνηπίων ΑΜΕΑ επί του προκειμένου, στη Δημόσια, Δωρεάν Εκπαίδευση.

Η Πολιτεία, οφείλει να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον και την ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη στα προνήπια με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα, η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα οδηγήσει στην απορρόφηση χιλιάδων παιδιών 2,5 – 3 ετών  στους Παιδικούς Σταθμούς.

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ. του