Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 τέθηκε σε Διαβούλευση έως τη Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 15:00 το του Υπουργείου Παιδείας “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.

Το εν λόγω περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση των νέων δομών του Υποστηρικτικού Έργου της Εκπαίδευσης και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης και την αξιολόγηση αυτών των Στελεχών.

 

Μετά την πάροδο των χρονικών ορίων της Διαβούλευσης θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφισθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.

 

Αμέσως μετά θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις(βλέπε Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις – -) με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., θα καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων. Επίσης θα κατανεμηθούν οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν.

 

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τηνπλήρωση των θέσεων των Στελεχών της Εκπαίδευσης.(βλέπε--).

 

Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα συσταθεί Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο θα συνεδριάζει με εννεαμελή ή ενδεκαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα συσταθεί Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. (με τη συμμετοχή των δύο αιρετών εκπροσώπων των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και Κ.Ε.Α..

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει αποφασίσει μέχρι αυτή την ώρα αν η Επιλογή Στελεχών θα ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δηλαδή ή με διαφορετική σειρά.

 

Τέλος να σημειωθεί πως η παράγραφος 10 του Άρθρου 19(βλέπε- -) προβλέπει πως η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η-9-2018 και μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

 

Βασίλης Βούγιας