ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι επεξεργαστήκαμε και σας παρουσιάζουμε σε πίνακες τις των αναπληρωτών όλων των κλάδων της Αθμιας έως σήμερα.
  • Στον πρώτο πίνακα (ανά σελίδα) παρουσιάζονται οι φετινές προσλήψεις ανά ημερομηνία και κλάδο μεμονωμένα και αθροιστικά.
  • Στον δεύτερο πίνακα (ανά σελίδα) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προσλήψεις όλων των κλάδων που πραγματοποιήθηκαν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι
  • Στον τρίτο πίνακα (ανά σελίδα) παρουσιάζεται η διαφορά (αύξηση ή μείωση) προσλήψεων ανά κλάδο, της περσινής σε σχέση με τη φετινή χρονιά
  • Στο γράφημα τέλος, παρουσιάζονται οι προσλήψεις συνολικά στην Αθμια, της περσινής σε σχέση με τη φετινή χρονιά, στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Από τα στοιχεία καταγράφεται αυξητική τάση στην Αθμια σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση στον κλάδο των δασκάλων και των νηπιαγωγών (σε γενική και ειδική αγωγή) αλλά και σε όλους τους κλάδους της ΠΕ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως μπορείτε να δείτε στα στοιχεία.