Δυνατότητα σε να διδάσκουν ως πρώτη είτε την αγγλική, είτε κάποια από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ – ΞΓ) – Τι αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”

Η παρέκκλιση επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διδασκόμενη πρώτη ξένη γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του οικείου ξένου κράτους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ