Ρυθμίσεις για πανεπιστημιακούς υποτρόφους και υπαλλήλους πανεπιστημιακής λέσχης ΑΠΘ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2016 - 14:47 | Author: Newsroom Ipaidia

Τη δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, στους απασχολούμενες στα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακούς υποτρόφους, επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, προβλέπει ρύθμιση που έχει ενταχθεί σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 52 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου αναφέρεται:

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013, (Α24) και του άρθρου 95 του ν.4310/2014 (Α 258) αντικαθίσταται ως εξής:

Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ, εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Λέσχης ΑΠΘ

Με άλλη ρύθμιση στο ίδιο σχέδιο νόμου παρατείνεται για πέντε μήνες, από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3-7-2016, η διάρκεια συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου συγκεκριμένων υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ.

Στο άρθρο 54 ορίζεται ότι παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν δυνάμει της ΠΥΣ 33/2006 υπ΄ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/208/25274/05-12-2014 στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την 1682/03-06-2015 Πράξη του Προέδρου της για πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3/7/2016.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso