Αθήνα: 9 Φεβρουαρίου, 2017 Προς όλα τα Mέλη Σε σχέση με την υπουργική απόφαση 6117/Α5/2017 – ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017 που αφορά στα κριτήρια της χορήγησης επάρκειας προβαίνουμε σε ενέργειες και σύντομα θα σας έχουμε νεώτερα. Αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία από 30 Ιουνίου τα τερματικά καρτών POS γίνονται υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις εκπαίδευσης. Θέμα 1ον Τερματικά ( POS ) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.