ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5/2/2013
Αδικαιολόγητη συγχώνευση Τμημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου
ΑΘΗΝΑ
Το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ αποβλέπει στην «εκπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» και
φιλοδοξεί να προσφέρει «βέλτιστες συνθήκες διδασκαλίας και έρευνας»,
«επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και
καταξίωση», αλλά και «θύλακες επιστημονικής αριστείας, ανθρώπινο
δυναμικό και προοπτική ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «Τμήματος Ξένων Γλωσσών και
Φιλολογίας με 5 Κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3.
Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ισπανικής Γλώσσας και 5. Ιταλικής Γλώσσας».
Τα σημερινά Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής αντιστοιχούν σε διακριτούς και αυτόνομους κλάδους της
επιστήμης και παράγουν επιστήμονες με αναγνωρίσιμη (και αναγνωρισμένη
από το κράτος) ειδίκευση, οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένα επαγγελματικά
δικαιώματα. Θεωρούμε ότι η συγχώνευση των πέντε αυτών Τμημάτων:
• δεν πληροί τα κριτήρια των συγχωνεύσεων,
• δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του σχεδίου, και
• ακυρώνει την επιστημονική αριστεία των όσων έχουν κατακτηθεί ως
τώρα.
Πιο συγκεκριμένα, η συγχώνευση των παραπάνω τμημάτων δεν δικαιολογείται
από τα γεωγραφικά κριτήρια που θέτει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, καθώς τα
Τμήματα αυτά συστεγάζονται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του EΚΠΑ.
Επιπλέον, με τη συγχώνευση αυτή δεν εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πόρων,
στην οποία υποτίθεται ότι στοχεύει το σχέδιο. Συνολικά, θεωρούμε ότι η
συγχώνευση θα οδηγήσει σε μαρασμό τα εμπλεκόμενα τμήματα, δεδομένου ότι
έτσι τόσο τα επιστημονικά όσο και τα ερευνητικά πεδία τους περιορίζονται σε
μια στείρα εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι φιλολογικές σπουδές, όμως, δεν
αποσκοπούν στην εκμάθηση μιας γλώσσας, αλλά, αντίθετα, την προϋποθέτουν.
Γι’ αυτό και σήμερα οι φοιτητές εισάγονται στα παραπάνω τμήματα μετά από
πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
οι φοιτητές μελετούν σε βάθος τη σύνδεση της γλώσσας, της λογοτεχνίας και
του πολιτισμού με την κοινωνία. Ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου
σπουδών τους, οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί σε διεθνούς κύρους μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών και διαπρέπουν στη σταδιοδρομία τους. Εάν όμως οι
σπουδές για την απόκτηση πτυχίου μετατραπούν σε απλή εκμάθηση ξένων
γλωσσών, αυτό δεν θα οδηγήσει σε «αριστεία», ούτε θα προσφέρει
«επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και
καταξίωση». Αντίθετα, θα συρρικνώσει την παρεχόμενη παιδεία και θα
υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών και την επαγγελματική κατάρτιση των
φοιτητών. Ταυτόχρονα, οι διδάσκοντες θα οδηγηθούν σε αναγκαστική
συρρίκνωση των ερευνητικών τους αντικειμένων και η επιστημονική
εξειδίκευση σταδιακά θα απαξιωθεί.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να μην προχωρήσει το παραπάνω
σχέδιο συγχώνευσης και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για τη διατήρηση της
αυτοτέλειας και της αυτονομίας των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ