Ψήφισμα ΓΣ τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ: Αδικαιολόγητη συγχώνευση τμημάτων με το σχέδιο Αθηνά