Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καὶ Κονίτσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, στὴν μηνιαία Σύναξή μας (14 καὶ 16 Νοεμβρίου),
καὶ ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε σχετικῶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη μας κύριο ΑΝΔΡΕΑ, γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως», ἔπειτα δὲ ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτηση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μεταξὺ τῶν συνέδρων, ἀποφασίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω :
1) Οἱ σημερινοὶ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολοι καὶ ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυβέρνηση, πρὶν ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ τακτοποιήσῃ τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομίας , ποὺ ἰδιαίτερα ἀπασχολεῖ τὸν λαό μας. Δὲν προσφέρεται, ἑπομένως, ἡ σημερινὴ συγκυρία γιὰ τὴν προώθηση νομοσχεδίων, ποὺ ἀναστατώνουν τοὺς πολῖτες καὶ φυγαδεύουν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοψυχία.
2) Νομοσχέδιο ὅπως τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο. Διότι οὐσιαστικὰ διαλύει τὸν εὐλογημένο ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου καὶ τὴν οἰκογένεια. Τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» δὲν εἶναι γάμος καί, βέβαια, δὲν δημιουργεῖ χριστιανικὴ οἰκογένεια, ὅπως μέχρι τώρα τὴν ἔχει γνωρίσει ἡ Ἑλλάδα μας.
3) Ἐὰν τὸ «σύμφωνο συμβιώσεως» εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, ἀπείρως περισσότερο εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ὁμόφυλα «ζευγάρια». Δηλαδή, τὶ ἐπιδιώκει ἡ Πολιτεία μὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις; Νὰ μεταβάλῃ τὴν Πατρίδα μας , ποὺ εἶναι Χώρα ἁγίων καὶ ἡρώων, σὲ Σόδομα καὶ Γόμμορα, καὶ νὰ παρουσιάζεται ἡ ἀνωμαλία σὰν φυσικὸς τρὸπος ζωῆς;
4) Ἐμεῖς, ποὺ στὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας φυλᾶμε Θερμοπύλες καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα, διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὰ ὅσα μεθοδεύει ἡ Πολιτεία, ἀφοῦ μὲ τέτοιους ἀντιχριστιανικοὺς νόμους δημιουργεῖται ἀναστάτωση στὴν κοινωνία καὶ δίδεται χείριστο παράδειγμα στὴν νέα γενιά. Τέλος,
5) Ζητοῦμε ἐπιτακτικὰ νὰ ἀποσυρθῇ πάραυτα τὸ ἐν λόγῳ αὐτόχρημα ἀντεθνικὸ νομοσχέδιο. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, νὰ διδάξῃ τὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἦθος καὶ πολιτισμό. «Ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει».

Γιὰ τὴν Σύναξη τῶν Ἐφημερίων
π. Χερουβεὶμ Σουτόπουλος
Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων