ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟ – ΔΕΠ/Υ – ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ…ΧΡΗΣΙΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Δείτε τους παρακάτω συνδέσμους

1.

2.

3.

4.