Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης στον πρωθυπουργό σχετικά με το αθλητικό νομοσχέδιο.
Η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Πρόσφατα κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: ‘Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFAUEFA για το ποδόσφαιρο … λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Θέτουμε υπόψη σας ρυθμίσεις επί του Σχεδίου Νόμου, οι οποίες θίγουν την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική πορεία 65.000 φοιτητών και αποφοίτων των της χώρας, καθώς και πτυχιούχων των Ελληνικών πανεπιστημίων γενικότερα.

Οι πλέον προβληματικές διατάξεις είναι:

Αρ. 37. Παρ. 3. «Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).»

Αρ. 38 Παρ. 4(β) ‘Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 9 του άρθρου 31, για το άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο προβλέπονται διαβαθμίσεις στα διπλώματα προπονητικής …οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση ή κύριο άθλημα το ποδόσφαιρο, με τη λήψη του πτυχίου τους ή της ισοτιμίας του πτυχίου τους, αντιστοίχως, αποκτούν αυτοδικαίως ισοτιμία με το δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B που χορηγεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και αποκτούν αυτοδικαίως ισοτιμία με το δίπλωμα προπονητή, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διαπιστωτική πράξη από την ίδια. Η μετάβαση στο επίπεδο διπλώματος UEFA A πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις σχολές προπονητικής της Ε.Π.Ο. με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβλητέα δίδακτρα.

Με απλά λόγια η Κυβέρνηση προτίθεται να:

α. υποβαθμίσει τα πιστοποιημένα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και συμμορφώνονται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και να αδικήσει τους πτυχιούχους των ελληνικών πανεπιστημίων αξιολογώντας τα τεταρτοετή πτυχία τους, από άριστα σε υποδεέστερα των ταχύρρυθμων ολιγοήμερων σεμιναρίων της ΕΠΟ,

β. αναθέσει σε ένα θεσμό μη εκπαιδευτικό, ιδιωτικού δικαίου (ΕΠΟ), για πρώτη φορά στα χρονικά, να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα.

γ. δημιουργήσει μονοπώλιο, καθιστώντας μια εταιρία ιδιωτικού δικαίου (ΕΠΟ) ως τη μοναδική δομή που αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι άδικες για τους κάτοχους πανεπιστημιακών πτυχίων και εξυπηρετεί αναξιοκρατικά, μονομερή συμφέροντα ολίγων ατόμων που εμπλέκονται στην ΕΠΟ. Αντιβαίνει στις νομοθετικές ρυθμίσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την αποδεχτούμε με βάση οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οδηγία ή νομοθεσία.

Η ίδια η UEFA, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχονται την εθνική νομοθεσία σε θέματα εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου (π.χ., UEFA Coaching Convention 2020 – UEFA.com). Τέλος, οι ρυθμίσεις αυτές αντιβαίνουν τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Συντάγματος.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απουσιάζει από το νομοσχέδιο οποιαδήποτε μέριμνα για την παιδαγωγική κατάρτιση που θα πρέπει να έχουν οι προπονητές, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων. Η παιδαγωγική κατάρτιση ενός προπονητή είναι κρίσιμης σημασίας καθώς πρωταρχικό σε ένα προπονητικό πρόγραμμα δεν είναι απλά η ενίσχυση των βιολογικών ικανοτήτων αλλά και ταυτόχρονα ηανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας του κάθε αθλούμενου στη βάση των παιδαγωγικών αρχών. Η παιδαγωγική κατάρτιση πρέπει να παρέχεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις παραπάνω θέσεις και προτάσεις μας έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την ψήφιση ενός αρτιότερου αθλητικού νόμου που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ