Ψάχνουν δίδακτρα και ιατρικές δαπάνες για να βάλουν φόρους