Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι αναπληρωτές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ασφαλιστική τους καρτέλα, είναι τα εξής:

1. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα www.ika.gr

 

2. Κάνουμε κλικ στην ελληνική σημαία

 

3. Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»

 

4. Έπειτα επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους»

 

5. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου»

 

6. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: Στη σελίδα που ανοίγει δίνονται σαφείς οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο σύστημα, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης που επιθυμείτε – σημειώστε τους για να τους θυμάστε – την απόδοση κλειδαρίθμου μέσω internet καιτην ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης. ( η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSNETείτε με κλειδάριθμο που πρέπει να παραλάβετε από κάποιο κατάστημα του ΙΚΑ). Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία συνεχίζετε με το 7ο βήμα.

 

7. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Πηγαίνετε αριστερά στην επιλογή «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης»,

Επιλέγετε το ‘εδώ’ εκεί που γράφει “Πατήστε εδώ” για είσοδο στην υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης.

 

Στην συνέχεια επιλέγετε ξανά το ‘εδώ’ στην επιλογή “Πατήστε Εδώ” για την εμφάνιση του λογαριασμού σας.

 

Έπειτα βάζετε από ποιον μήνα και ποιου έτους μέχρι ποιον μήνα και ποιου έτους θέλετε να δείτε να ένσημά σας.

Τέλος επιλέγετε Έκδοση λογαριασμού

 

Το αρχείο μπορείτε να το κάνετε εξαγωγή σε έγγραφο PDF. Για να το κάνετε εξαγωγή θα πρέπει να επιλέξετε την εκτύπωση και στην προεπισκόπηση εκτύπωσης επιλέγετε αποθήκευση.