Το Δ.Σ. του Συνδέσμου του νομού Τρικάλων εκφράζει τους προβληματισμούς και της ανησυχίες του σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές και εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου για τις εξετάσεις και τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα:

Η κατάργηση της εξέτασης της μετάφρασης της διδαγμένης ύλης προβλήθηκε ως χτύπημα στην παπαγαλία, ενώ δίνεται περισσότερη βαρύτητα σε ερωτήσεις κατανόησης και παράλληλα κείμενα. Όμως, η πιστή μετάφραση ενός κειμένου πυκνού φιλοσοφικού λόγου είναι απαραίτητη, προκειμένου ο μαθητής να κατανοήσει και να αναλύσει τα γραφόμενα. Το αποτέλεσμα είναι και τα ζητούμενα για τους μαθητές να αυξάνονται και η παπαγαλία να παραμένει.

Η Ιστορία Γενικής Παιδείας εξοβελίζεται από την Γ’ Λυκείου, με το σκεπτικό ότι η διδασκαλία της θα ολοκληρώνεται στην προηγούμενη τάξη. Θα υπάρχει δηλαδή συμπίεση της ύλης προς τα κάτω, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καμία αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, ανακατανομή των περιόδων που θα διδάσκονται στην τάξη ή κάποια άλλη παρέμβαση. Επίσης, δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί οι αυριανοί πολίτες δεν θα πρέπει να διδάσκονται και να συζητούν την Ιστορία του τόπου τους στην πιο ώριμη μαθητική τους ηλικία.

Εξοβελίζοντας τα , καταργείται ολόκληρος κλάδος επιστήμης, ο οποίος δεν αγγίζει φυσικά μόνο τις φιλοσοφικές σχολές, αλλά και πολλές άλλες. Αν κάποιος παραδεχτεί ότι το τωρινό βιβλίο των Λατινικών είχε κάνει τον κύκλο του, θα έπρεπε, πριν καταργήσει το μάθημα, να ερευνήσει αν τα Λατινικά θα μπορούσαν να διδαχθούν με πιο σύγχρονο τρόπο (πχ σε σχέση με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και την ελληνική, να δοθεί έμφαση στο ρωμαϊκό δίκαιο και πολιτισμό γενικότερα). Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει καμία τέτοια μελέτη. Επίσης, με όλον τον σεβασμό για το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, δεν γνωρίζουμε με ποια επιστημονικά κριτήρια προκρίθηκε το συγκεκριμένο μάθημα, αντί άλλων, όπως η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Πολιτισμών, η Ιστορία των Τεχνών, τα οποία θα μπορούσαν να είναι το ίδιο, αν όχι εξίσου ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Τέλος, αναμένουμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο θα διδάσκεται η Κοινωνιολογία, ώστε να αποφεύγεται η μηχανική αποστήθιση της, καθώς αυτή αναφέρθηκε ως η κύρια αιτία κατάργησης των Λατινικών.

Όπως είναι γνωστό, η Λογοτεχνία αποσύρθηκε από τις εξετάσεις της Θεωρητικής Κατεύθυνσης κι ένας από τους κυριότερους λόγους ήταν οι πολλές αναβαθμολογήσεις που υπήρχαν. Τώρα που η λογοτεχνία επανέρχεται ως συνδιδασκαλία με την Νεοελληνική Γλώσσα σε όλες τις κατευθύνσεις, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην παρατηρηθούν παρόμοια φαινόμενα και η διδασκαλία των δύο αντικειμένων να είναι προσιτή και κατανοητή, τόσο όσον αφορά την διδασκαλία, όσο και όσον αφορά την εξεταστική διαδικασία. Αναμένουμε περαιτέρω πληροφόρηση πάνω στο ζήτημα αυτό.

Τέλος, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η εξαγγελία για περιφερειακές εξετάσεις, σε επίπεδο Νομού ή Δήμου, μέσα από Τράπεζα Θεμάτων που θα δημιουργηθεί. Ακόμα κι αν διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Τράπεζα Θεμάτων είχε καταδικαστεί πριν λίγα χρόνια από την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ είναι ζητούμενο πώς διασφαλίζεται η ίση εισαγωγή στην τριτοβάθμια σχολή, μέσα από διαφορετικά θέματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές.

Σε γενικές γραμμές, θεωρούμε ότι αποτελεί λανθασμένη ενέργεια η αφαίρεση ουσιαστικά μια τάξης από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση της ως προπαρασκευαστική για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Με αυτόν τον τρόπο, πλήττεται ο αυτόνομος ρόλος που θα έπρεπε να έχει το λύκειο, ενώ και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αναμορφωθεί. Το να μην ανακοινώνεται ολοκληρωμένο ένα σχέδιο αναμόρφωσης της δευτεροβάθμιας εξέτασης, αλλά μόνο αυτό για την τελευταία τάξη του Λυκείου, δεν είναι δείγμα οργανωμένης παρέμβασης. Ταυτόχρονα, πολλά ερωτηματικά παραμένουν σε σχέση με το μηχανογραφικό που θα συμπληρώνουν οι μαθητές στην Β’ Λυκείου, τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και άλλες διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν εύλογα ερωτήματα και δεν βοηθούν καθόλου στην διατήρηση ήρεμου κλίματος στους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα, αν δεν διευκρινιστούν σύντομα και με σαφήνεια.

Ελπίζουμε το μικρό μας αυτό σημείωμα και οι παρατηρήσεις μας να βοηθήσει σε έναν μόνιμο διάλογο εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να αποφευχθούν διάφορες δυσλειτουργίες, αλλά και να συζητηθούν εις βάθος προβλήματα και παθογένειες της εκπαίδευσης. Στόχος μας, η συμβολή στην επίλυση τους και η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να είναι λειτουργικό, με όσο το δυνατόν λιγότερες παθογένειες και περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές μας.