Η διαδικασία για την επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού όπως αυτή ορίζεται με την 23-12-2014 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού» ανεστάλη λόγω της προκήρυξης των Βουλευτικών Εκλογών. Κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, η εν λόγω διαδικασία εξακολουθεί αυτοδίκαια να ισχύει.

Τα παραπάνω αναφέρει σε γραπτή του απάντηση ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς μετά από σχετική ερώτηση των βουλευτών του Ποταμιού Μαυρωτά και Φωτήλα. Οι ερωτώντες ανέφεραν μεταξύ των άλλων στο κείμενό τους ότι η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού συνοδευόταν από Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής στη βάση της οποίας εγείρονται κάποια ζητήματα περί ορισμένων κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης.

«Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά ότι δε λαμβάνεται υπόψη και δε μοριοδοτείται κατά προτεραιότητα η ύπαρξη συναφούς μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου με τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα. Επίσης δίχως αιτιολόγηση αποκλείεται από τη μοριοδότηση η κατοχή 2ου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συνιστώντας μη αξιοκρατική αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής. Τέλος υφίστανται ασάφειες και αοριστίες για την αξιολόγηση και αποτίμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στην παρ.11 του άρθρου 3 της προκήρυξης» υπογραμμίζουν οι βουλευτές του Ποταμιού.

Ο Αριστείδης Μπαλτάς αναφέρει στο του ότι η Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού» εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως επίσης και η εκδοθείσα κατόπιν αυτής Προκήρυξη « Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού», προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια ( εκπαιδευτική υπηρεσία, κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού, άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, γνώση κάποιας άλλης γλώσσας, παιδαγωγική ικανότητα, εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, πείρα στη Διοίκηση Διευθύνσεων Αθμιας και Βθμιας, πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ κλπ), με στόχο την επιλογή των υποψηφίων εκείνων, που διαθέτουν άριστη κατάρτιση για τις ανωτέρω θέσεις.

Ο υπουργός Παιδείας γνωστοποιεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

news.gr Καλόγηρος Βασίλειος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ