Πρόβλημα με τις επανεξετάσεις, τις πρακτικές και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΙΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/06/2018 - 10:10 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναμφιβόλως όλα τα στην ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση (σ.σ. μη παράδοση βαθμολογιών από τους εκπαιδευτές) , αδυνατούμε να εκδώσουμε αποτελέσματα, με άμεση συνέπεια την αδυναμία πραγματοποίησης επανεξετάσεων, έναρξης πρακτικής άσκησης, έκδοσης ΒΕΚ, καθώς και αδυναμία εκτύπωσης βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών από το σύστημα κ.α.

Η Πανελλήνια Ενωση Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ
Σχετικά με την "δρομολόγηση της επίλυσης", οι διευθυντές σχολιάζουν τα εξής:

Το ΔΣ της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ (επιπλέον του υπ ́αρ. πρωτ. 6/21-6-2018 εγγράφου του προς τον Υφυπουργό Παιδείας και Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με κοινοποίηση στην Δ/ντρια της ΓΓΔΒΜΝΓ και στα Δ.ΙΕΚ.) αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία με σκοπό να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος επισκέφτηκε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και απόντος του Προέδρου κ. Ζέρβα συζήτησε με τους Προϊστάμενους του Λογιστηρίου και της Ομάδας Έργου ΔΙΕΚ , οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν, ότι επανασυστάθηκε η Ομάδα Έργου ΔΙΕΚ και πλέον δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις σε θεσμικά και οικονομικά θέματα.

Σε ερώτηση μας για τις συμβάσεις, η απάντηση ήταν ότι οι συμβάσεις του 2017 Β είναι έτοιμες να αποσταλούν στα , ενώ για να εκδοθούν οι συμβάσεις 2018 Α περιμένουν την έγκριση των αναθέσεων για το 2018 Α από την ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου! Επιπλέον σχετικά με την αντιμισθία των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, μας διαβεβαίωσαν, ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προωθήσει τροπολογία στη Βουλή για επίλυση του θέματος, η οποία αναμένεται να ψηφισθεί άμεσα.

Τέλος μετά από επικοινωνία με υπευθύνους της ΓΓΔΒΜΝΓ λάβαμε την διαβεβαίωση, ότι προχώρησε και στην τυπική έγκριση των αναθέσεων για το 2018 Α. Θεωρείται, ότι το θέμα είναι πλέον διαδικαστικό, αναμένοντας πλέον την ΑΔΑ από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την έκδοση των συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ κατανοεί και στηρίζει, με τον τρόπο που δύναται, τα απολύτως δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτών μας, οι οποίοι έχουν στηρίξει, βοηθήσει και εξακολουθούν να προσφέρουν, τους καταρτιζόμενους μας, αλλά και γενικότερα τον θεσμό των Δ.ΙΕΚ κάτι που αποδεδειγμένα έχουν θέσει σε προτεραιότητα.

Περαίνοντας, επισημαίνουμε τόσο στις εμπλεκόμενες Προϊστάμενες Αρχές (Υφυπουργό, ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΓΓΔΒΜΝΓ) όσο και στους εκπαιδευτές μας, ότι από όλη αυτή την αντιπαράθεση (καθυστερήσεων κ.λ.π. εκ μέρους ΙΝΕΔΙΒΙΜ και μη παράδοσης βαθμολογιών εκ μέρους τινών εκπαιδευτών), να συνειδητοποιήσουν, ότι οι μόνοι θιγόμενοι και πληγέντες είναι οι ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ!!!

Loading...
  • ideascentral

    europalso