Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση

Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2022 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία στους επιμέρους Λογαριασμούς των Ειδικών Φορέων του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιοποίησε σήμερα το ΥΠΑΙΘ.