Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε την παράταση θητείας 77 υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε .

Η απόφαση

Την παράταση της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο μέχρι 31-8-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) αποφάσισε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας.