Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που πήραν μέρος στις εξετάσεις για τα Πρότυπά και πειραματικά σχολεία.

Η καθυστέρηση έγινε επειδή άργησε η αποστολή του φακέλου  με τις βαθμολογίες από ένα Βαθμολογικό Κέντρο της επαρχίας.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά Σχολείο (με τον κωδικό του σχολείου).Για τους πίνακες για κάθε σχολείο ξεχωριστά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου ενδιαφέροντός σας.

Θέματα και απαντήσεις της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε ΠΣ

Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα της σημερινής δοκιμασίας και τις απαντήσεις τους: