Προθεσμία αιτήσεων εκπαιδευτικών για διευθυντές σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2017 - 14:21 | Author: Newsroom Ipaidia

Από χθες 1/6 έως και την ερχόμενη Τρίτη 6/6 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στη επιλογή των νέων .

Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο ή το ΚΕΔΔΥ όπου υπηρετούν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων από τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, καθώς και η διαδικασία έκφρασης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικότερα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται, με υποχρεωτική συμμετοχή, σε ειδική συνεδρίαση που αφορά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση. Στη συνεδρίαση αυτή δεν συμμετέχει κανένας από τους υποψηφίους, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο ένας έως δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων. Συμπληρώνουν ανώνυμα Φύλλα Αποτίμησης χωριστά για κάθε υποψήφιο. Ο πρόεδρος συντάσσει το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης, και αυτό αποστέλλεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση. Παράλληλα, με ευθύνη του προέδρου, και το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα της ειδικής συνεδρίασης το πρακτικό και τα σχετικά φύλλα Αποτίμησης αποστέλλονται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής) ή παραδίδονται αυτοπροσώπως, από τον πρόεδρο ή από τους συνεπικουρούντες αυτόν εκπαιδευτικούς στο έργο του, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση. Τέλος, με ευθύνη του προέδρου κοινοποιείται σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του πρακτικού που τον αφορά.

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με την avgi.gr , ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει κηρύξει απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών «που εισάγει με το πρόσχημα της γνώμης 'των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών', η κυβέρνηση». Η καλεί τον υπουργό Παιδείας «να τροποποιήσει τον νόμο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 και να μη μετατρέψει τον σύλλογο διδασκόντων σε προάγγελο της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγηση».

Loading...
  • ideascentral

    europalso