Πρόταση Τροπολογίας

για το ζήτημα υπολογισμού προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του Ν.3848/2010 (Α’ 71), προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

«4. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 και εντεύθεν σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες λογίζεται στο διπλάσιο. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016».

Αιτιολογική έκθεση:

Με την ως άνω ρύθμιση πληρείται η εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της ισονομίας και της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση, μεταξύ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιδιώκεται η άρση των αδικιών που δημιουργήθηκαν με την παύση τροφοδότησης των πινάκων αναπληρωτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3848/2010 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν.3848/2010.

Η ως άνω προταθείσα διάταξη αποκαθιστά τη δικαιοσύνη στον τρόπο κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3848/2010 όπως και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών καθώς δε διαχωρίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε τρεις κατηγορίες (υπηρετήσαντες έως το 2010, υπηρετήσαντες την περίοδο 2010-2014, υπηρετούντες από το 2014 και εφεξής) και στη μοριοδότησή τους σε ενδεχόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ καθώς αυτή δε θα γίνει με τα διαφορετικά κριτήρια βάσει τριών διαφορετικών νόμων.

Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών τροφοδοτούνταν με στοιχεία προϋπηρεσίας έως το σχολικό έτος 2009-2010 σύμφωνα με το Ν.3391/2005 όπου στο άρθρο 9 παράγραφος 3 ορίζεται ότι «η υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο» επομένως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που κατατάχθηκαν σε αυτούς και είχαν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτα σχολεία, έλαβαν διπλής μοριοδότησης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν κατά τα σχολικά έτη 2010-2014 σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες είχαν τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και των συνδικαλιστικών φορέων πως το ‘άνοιγμα’ των πινάκων θα γινόταν με τα ίδια κριτήρια.

Οι ισχυρισμοί ‘περί αιφνιδιασμού’ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κατείχαν υψηλή θέση στους πίνακες αναπληρωτών και κατά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων απέρριψαν την επιλογή των δυσπρόσιτων σχολείων, είναι αβάσιμοι και αίολοι καθώς γνώριζαν πως αποτελεί πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας όπως και των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η κατά προτεραιότητα στελέχωση των συγκεκριμένων μονάδων κατά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην οποία και συμμετέχουν δικαιωματικά εκπαιδευτικοί από τις πρώτες θέσεις των πινάκων αναπληρωτών (αρκετοί εκ των οποίων έλαβαν την ηθική και πρακτική ανταμοιβή της διπλής μοριοδότησης για τα έτη πριν το 2010). Το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε τις σχετικές διαβεβαιώσεις αρμοδίων πως οι πίνακες αναπληρωτών θα τροφοδοτηθούν κατά το άνοιγμά τους με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν. 3391/2005 κατεύθυνση και προς την οποία κινήθηκε –έστω και τμηματικά για τα έτη 2012-2014- η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τον Ν.4283/2014 με τη σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών φορέων γεγονός που ανατρέπει τους ως άνω ισχυρισμούς περί άγνοιας ή αιφνιδιασμού των εκπαιδευτικών.

Ενδεικτικά, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ως άνω προταθείσας τροποποίησης θα δημιουργηθεί το φαινόμενο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που υπηρετεί τη φετινή σχολική χρονιά (2014-2015) σε δυσπρόσιτο σχολείο να ξεπεράσει στην κατάταξη του πίνακα αναπληρωτών τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό που υπηρέτησε πέρυσι (2013-2014) στην ίδια σχολική μονάδα κάτι το οποίο αναντίρρητα αποτελεί κατάφορη αδικία εις βάρος του δευτέρου και παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Θεσσαλονίκη, 8/5/2015

Με εκτίμηση

Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά τα έτη 2010-2014

Σαμαράς Σ. Γεώργιος

Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός ΠΕ70(Δάσκαλος)

………………………………………………………………….

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις τροπολογίες κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Αυτές αφορούν θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μαθητών ΕΠΑΛ και μαθητών ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες, λειτουργία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Επίσης κατατέθηκε και μια τροπολογία για την εισαγωγή των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας ώστε να εισαχθούν σε ποσοστό επιπλέον των θέσεων εισακτέων 0,5%.
1. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
ΘΕΜΑ: «Πανελλαδικές Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ, μαθητές ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (Φ.Α.).
Αιτιολογική Έκθεση
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/2001 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, προκύπτει ότι οι μαθητές της Β΄ και Γ’ τάξης των Ενιαίων Λυκείων έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου οι Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων είναι και απολυτήριες και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η έγκριση δαπανών μετακίνησης υποψηφίων, όταν αυτοί πρέπει να εξεταστούν σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν και προς τούτο απαιτείται η μετακίνηση και διαμονή τους στην έδρα το σχολείου που εξετάζονται.
Αντιθέτως, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ δεν είναι απολυτήριες και στη βάση αυτή δεν προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων (ν.3748/2009, ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-02-2009). Αυτό ισχύει και για μαθητές των ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (Φ. Α.) που πρέπει να εξεταστούν σε σχολεία εκτός έδρας σε αντίθεση με τους μαθητές (Φ.Α.) των ΓΕΛ. Η διαφορετική αντιμετώπιση των υποψήφιων μαθητών Φ.Α που προέρχονται από ΕΠΑΛ είναι άνιση και για αυτό άδικη, σε σύγκριση με όσα μεριμνά η Πολιτεία για όσους ανήκουν στην ίδια κατηγορία και προέρχονται από ΓΕΛ.
Προτεινόμενη τροποποίηση-προσθήκη
Άρθρο…..
(Δύναται να προστεθεί στην Παράγραφο Β, υποπαράγραφο 11 ή στην Παράγραφο Γ- Μεταβατικές και Λοιπές Διατάξεις)
Οι μαθητές ΕΠΑΛ που πρόκειται να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ειδικά οι υποψήφιοι μαθητές ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (κατηγορία Φ.Α.), που για να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πρέπει να μεταβούν σε εξεταστικό κέντρο άλλης πόλης από αυτή στην οποία φοιτούν, δικαιούνται της κάλυψης εξόδων μετακίνησης, διατροφής και διαμονής, όπως συμβαίνει και με τους αντίστοιχους μαθητές των ΓΕΛ.
Αθήνα, 8-5-2015
Ο Προτείνων Βουλευτής
Σεβαστάκης Δημήτριος
…………………………………..
2. Θέμα: Παράταση λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.07.2006), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 46 παρ. 3 του Ν. 4186/2013 και του άρθρου 51 του Ν. 4262 (ΦΕΚ 114/Α΄/10.05.2014), για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και η λειτουργία τους παύει την 15ηΣεπτεμβρίου 2017.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.07.2006) ιδρύθηκαν Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας στον Ο.Α.Ε.Δ.
Με το άρθρο 46 παρ. 3 του Ν. 4186/2013 ορίζεται ότι στις ΕΠΑ.Σ εγγράφονται μαθητές για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2013-2014.
Επειδή ο Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί προγράμματα εκπαίδευσης με το δυϊκό σύστημα (Μαθητεία), για πάνω από 60 χρόνια και η δράση αυτή έχει καταξιωθεί και είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση των λαϊκών οικογενειών, υπήρξε τεράστια αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες, από τους γονείς, από τους μαθητές και από τους επαγγελματικούς φορείς για την περάτωση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις αυτές, οι οποίες οξύνθηκαν με την προσέλευση χιλιάδων μαθητών στις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. για να εγγραφούν σε ειδικότητες το σχολικό έτος 2014-2015, με τον Ν. 4262/2014 παρατάθηκε η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015-2016 και ορίστηκε ως ημερομηνία παύσης της λειτουργίας τους η 15η Σεπτεμβρίου 2016.
Επειδή ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και οι Σχολικές του Μονάδες δέχονται σήμερα σε πολλαπλάσιο βαθμό πιέσεις, από τις τοπικές κοινωνίες τους μαθητές και τις φτωχές οικογένειες, για να εξασφαλίσουν εγγραφή των μαθητών στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., προτείνεται η παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με ημερομηνία παύσης της λειτουργίας τους την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
Η παράταση λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. κρίνεται απαραίτητη, έως ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση που θα ξεκινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την Β/θμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά και προκειμένου να συνεχιστεί η επαφή του Ο.Α.Ε.Δ., των καθηγητών και των μαθητών με τις τοπικές αγορές εργασίας.
………………………………………….
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο…………………
Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.07.2006), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 46 παρ. 3 του Ν. 4186/2013 και του άρθρου 51 του Ν. 4262 (ΦΕΚ 114/Α΄/10.05.2014), για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και η λειτουργία τους παύει την 15ηΣεπτεμβρίου 2017.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος, καταργείται.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παραπάνω ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ., με 14.000.000 € ανά έτος. Το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2016 και θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2017.
Αθήνα, 7 / 5/ 2015
Ο προτείνων Βουλευτής
Μπάρκας Κωνσταντίνος
…………………………………………………………………………………….
3. Θέμα: «Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Α. Αιτιολογική Έκθεση:
Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ειδική μέριμνα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους υποψηφίους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας, λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων που επέφεραν οι σεισμοί της 26ης Ιανουαρίου 2014.
Β. Τροπολογία- Προτεινόμενη Διάταξη
1. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. −ομάδα Β΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.−ομάδα Β΄ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ μείνουν κενές, με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
4. Για τους μαθητές του σχολικού έτους 2013-2014 από Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την κατηγορία αυτή. Οι θέσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Η προτείνουσα βουλευτής
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Καλόγηρος Βασίλειος