ΠΟΣΥΠ

Θέμα: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια α) της επιστολής – καταγγελίας του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αρ. πρωτ.: 07/27-01-2017 που αναδεικνύει τα τεράστια προβλήματα στέγασης, υγιεινής, καθαριότητας και λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Αττικής και β) της με αρ. πρωτ.: 20816/30-01-2017 απαντητικής επιστολής του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής στη καταγγελία,

η Ομοσπονδία μας επικοινωνεί μαζί σας για το τεράστιο αυτό πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στη συνάντηση που είχαμε στις 23 Νοεμβρίου 2016 σας είχαμε θέσει αναλυτικά τα παραπάνω προβλήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας και είχαμε συμφωνήσει να υπάρξει τριμερής διάλογος του Υπουργείου, των Περιφερειών και της ΠΟΣΥΠ, για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, στην κατεύθυνση της μεταβίβασης των πιστώσεων για τα μισθώματα και τις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών μας από τις Περιφέρειες στο Υπουργείο Παιδείας, με αυτόνομους προϋπολογισμούς για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατάληξη αυτού του διαλόγου είναι η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη μεταφορά των πιστώσεων στο Υπουργείο Παιδείας από 01-04-2017 καθώς και η σχετική αιτιολογική έκθεση, που, κατόπιν συμφωνίας με την ΠΟΣΥΠ, περιλαμβάνονται στην επιστολή του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής προς εσάς.

Κε Υπουργέ,

Περιμένουμε από εσάς την άμεση αποδοχή της παραπάνω πρότασης, την οποία είστε πλέον ο μόνος αρμόδιος μαζί με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για να υποστηρίξετε και να υλοποιήσετε.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ