Στις μεταβιβάσεις θα επιβάλλεται με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης

Του Προκοπη Χατζηνικολαου

Συνεχίζει το οικονομικό επιτελείο να επιβαρύνει με φόρους τα ακίνητα. Από την 1-1-2013 κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα συνοδεύεται και από τον φόρο υπεραξίας, εφόσον βέβαια προκύπτει, με συντελεστή 20%.

Ταυτόχρονα θα συνεχίσει να υφίσταται ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων παρά τις αρχικές προθέσεις του οικονομικού επιτελείου να τον καταργήσει ή να τον μειώσει στα ίδια επίπεδα με τους φόρους που επιβάλλονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης. Η διαφορά αυτή θα φορολογείται με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας:

– 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη

– 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη

– 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη

– 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη

– 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη

– 0,60 για διακράτηση 25 ετών.

Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Εξαιρείται του φόρου το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί μέχρι 5 έτη.

Στον φόρο δεν υπόκεινται:

α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων

β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου

Εισοδήματα από ενοίκια

Αυτοτελώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια από το 2013. Ειδικότερα θα φορολογούνται ως εξής:

– 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ

– 33% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ.

Με το νέο σχέδιο κάποιος που έχει αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια ύψους 15.000 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία το ποσό των 2.190 ευρώ. Με το υφιστάμενο καθεστώς ο φόρος ήταν μικρότερος κατά 950 ευρώ δηλαδή κατέβαλε στην εφορία 1.240 ευρώ.

Αντίθετα ευνοϊκότερο είναι το νέο καθεστώς για όσους έχουν υψηλά εισοδήματα από ενοίκια. Συγκεκριμένα φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια 100.000 ευρώ θα πληρώσει με το νέο σύστημα στην εφορία το ποσό των 30.240 ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα πλήρωνε 32.420 ευρώ.

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ο ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται σε 3%, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επιχειρήσεις να δηλώσουν ή να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις στο έντυπο Ε9 για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεμάχια. Από το 2013 θα εφαρμοστεί ο ενιαίος φόρος επί των ακινήτων ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

«Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση ηλεκτρονικά, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 31.3.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 31.12.2012».

Την επόμενη εβδομάδα η αρμόδια διακομματική επιτροπή αναμένεται να καταλήξει στους συντελεστές και τα αφορολόγητα όρια του νέου ενιαίου φόρου. Η επιτροπή εξετάζει διάφορα σενάρια που προβλέπουν αφορολόγητο όριο στο σύνολο της ατομικής περιουσίας το οποίο κυμαίνεται από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Ελεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών

Στο υπουργείο Οικονομικών περνά αποκλειστικά ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ έως σήμερα αρμοδιότητα είχε και το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο, πάντως, μέχρι τώρα ήταν αυτό που είχε επιβάλει και τα όποια πρόστιμα σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Δύο είναι οι βασικές καινοτομίες για τα ελληνικά δεδομένα σε ότι αφορά τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Πρώτον, βάσει του νομοσχεδίου θα ελέγχονται και οι περιπτώσεις υποκεφαλαιοδότησης για τις συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Και αυτό διότι η υποκεφαλαιοδότηση αποτελεί συχνά εστία φοροαποφυγής καθώς οι εταιρείες εφαρμόζουν το ακόλουθο τέχνασμα: η μητρική που βρίσκεται στο εξωτερικό δανείζει τη θυγατρική της στην Ελλάδα με δυσανάλογα μεγάλα ποσά, μεγαλύτερα της δανειοληπτικής της ικανότητας ή μεγαλύτερα των αναγκών της. Ετσι η θυγατρική εμφανίζει ζημιογόνες χρήσεις στην Ελλάδα, ενώ ως πιστώτρια επιλέγεται συνδεδεμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε χώρα με χαμηλό συντελεστή φορολόγησης (π.χ. Ελβετία).

Δεύτερον, υιοθετώντας την πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε 17 κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ παρέχεται στις επιχειρήσεις η εναλλακτική της λεγόμενης Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης.

kathimerini.gr