Ενημέρωση έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων για τη συμπλήρωση στοιχείων στον για τις .

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΔ

Μετά από επικοινωνία μας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, διευκρινίζουμε πως οι υποψήφιοι που ΔΕΝ έχουν να επικαιροποιήσουν/ προσθέσουν κάποιο προσόν, ΔΕΝ πραγματοποιούν ΚΑΜΙΑ ενέργεια στο .

Επισήμανση:

Οι γονείς εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν εκ νέου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς αυτό έχει τρίμηνη ισχύ.

Για ακόμη μια φορά υπενθυμίζουμε πως ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν αίτηση στο ΑΣΕΠ για να έχουν δικαίωμα ένταξης στους πίνακες Ειδικής.