ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 3484 – 05.10.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.10.2017 Σελίδες 24 (41437 – 41460)

[embeddoc url=”http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsYoGRsrwXLwQ1UaMUiWZiXBN4BCkk1AygTz3SaA0higc.” download=”all”]