Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών και μουσικής θα προσληφθούν στα πλαίσια προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όσοι επιλεχθούν θα υπογράψουν σύμβαση για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου). Οι περιοχές πρόσληψεις είναι οι νομοί Καβάλας-Δράμας καθώς και οι δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Οι αιτησεις κατατίθενται μέχρι και τις 25 Απριλίου.

Πιο αναλυτικά:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – Καθηγητής Μουσικής

Η υποστήριξη των παιδιών Ρομά και της φοίτησής τους με την πραγματοποίηση ενδοσχολικών διαθεματικών-διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω μουσικής εκπαίδευσης.

Ένα (1) άτομο – εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική της μουσικής) στα συνεργαζόμενα σχολεία των Νομών Δράμας και Καβάλας, στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης», με αμοιβή 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – Καθηγητής Μουσικής

Η υποστήριξη των παιδιών Ρομά και της φοίτησής τους με την πραγματοποίηση ενδοσχολικών διαθεματικών-διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω μουσικής εκπαίδευσης

Ένα (1) άτομο – εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική της μουσικής) στα συνεργαζόμενα σχολεία των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης», με αμοιβή 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

– Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – Καθηγητής θεάτρου

Η υποστήριξη των παιδιών Ρομά και της φοίτησής τους με την πραγματοποίηση ενδοσχολικών διαθεματικών-διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω μουσικής θεατρικής εκπαίδευσης.

Ένα (1) άτομο – εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική του θεάτρου) στα συνεργαζόμενα σχολεία των Νομών Δράμας και Καβάλας, στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης», με αμοιβή 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου.

Δ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – Καθηγητής Θεάτρου

Η υποστήριξη των παιδιών Ρομά και της φοίτησής τους με την πραγματοποίηση ενδοσχολικών διαθεματικών-διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω μουσικής θεατρικής εκπαίδευσης.

Ένα (1) άτομο – εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική του θεάτρου) στα συνεργαζόμενα σχολεία των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης», με αμοιβή 7.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφέρομενοι από τη

Πρόσληψη παιδαγωγού και γυμναστή στο Καρπενήσι

Η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.). θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια έως και τις 31/8/2014 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 2 άτομα στις ειδικότητες ΠΕ Παιδαγωγού και ΠΕ Φυσικής Αγωγής. Τη θέση του παιδαγωγού μπορούν να τη διεκδικήσουν απόφοιτοι τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγών καθώς και απόφοιτοι του Φ.Π.Ψ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην . Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά προκειμένου να ενημερωθούν για την προθεσμία στο τηλ. 2237021227

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr