Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) καλεί Συνεργάτες Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση

σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Έδρα: Αθήνα, στην έδρα των συνεργατών μέσω teleworking. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις για το έργο στην Αθήνα,
με έξοδα που θα βαρύνουν τους ίδιους.

Διάρκεια: 5 μήνες τουλάχιστον, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου (31/12/2015)

Καταληκτική ημερομηνία: 20-20-2013

Προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής aitisi.cti.gr

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ