: Σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΔ, φαίνεται πως το ΥΠΑΙΘΑ έχει ενημερώσει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 κι αυτό έχει να κάνει σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο με δημοσιονομικούς λόγους και τη σύνδεση με την αύξηση μισθών που αναμένεται από 01.01.2024, ενώ και πέρσι εξοικονομήθηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ από την ανάληψη υπηρεσίας την 5η και 6η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΠΑΣΑΔ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ως ανθρωπομήνες.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση ΠΑΣΑΔ 28/07/2023:

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το φετινό καλοκαίρι συνεχίζει να είναι «καυτό» για την εκπαίδευση, καθώς τα νέα δεδομένα δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν δυσάρεστα. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες και επιβεβαιώνονται επίσημα από αιρετούς, φαίνεται πως το Υπουργείο έχει ενημερώσει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι οι αναπληρωτές θα παρουσιαστούμε για ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Εκτιμάται ότι η απόφαση έγκειται σε δημοσιονομικές αιτίες και συνδέεται με την αύξηση μισθών που αναμένεται από 01/01/2024. Υπενθυμίζουμε πως και πέρυσι οι αναπληρωτές αναλάβαμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου, γεγονός που συνέβαλε στην εξοικονόμηση περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, εφόσον επηρεάζει άμεσα τον οικογενειακό, οικονομικό και προσωπικό μας προγραμματισμό.

Επιπροσθέτως, η έλλειψη του πολύτιμου διαθέσιμου χρόνου για την οργάνωση και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητη για την ομαλή εκκίνηση των σχολείων, θα επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στις παιδαγωγικές μας επιδιώξεις. Τέλος, η τήρηση της ισονομίας μας με τους μόνιμους συναδέλφους προϋποθέτει την ταυτόχρονη ανάληψη καθηκόντων κατά την έναρξη του σχολικού έτους, δηλαδή από 1 Σεπτεμβρίου.

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην υλοποίηση ενός σχεδιασμού που θα αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ως ανθρωπομήνες. Καλούμε το Υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρισκόμαστε στα σχολεία μας την 1η Σεπτεμβρίου, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Άλλωστε, η επαλήθευση των εν λόγω διαρροών θα αποτελέσει επαναφορά πρακτικών παλαιότερων ετών, αναφορικά με το κομμάτι της αναπλήρωσης, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τον ρόλο και τα δικαιώματά μας.