: Πότε ξεκινάει η καταγραφή για την τέtαρτη φάση – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το

Αναλυτικά το έγγραφο

Θέμα: καταγραφή λειτουργικών κενών για εκπαιδευτικών. Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειες τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των σχολικών μονάδων και των κέντρων διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (), των λειτουργικών κενών,

των σχολικών μονάδων ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπ/σης και Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης [ΕΑΕ), και

των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητας σας.

Επισημαίνεται ότι το θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 1Π/11 έως και την Τρίτη 2/11/2021, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τετάρτη 3/11/2021 και ώρα 16:00.