: Το ΥΠΑΙΘ ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ πως αναφορικά με όσους έχουν μείνει εκτός λόγω λάθους κωδικού (ΕΒΠ και Λογοθεραπευτών) «δεν μπορεί να επέμβει σε μία ανεξάρτητη αρχή που είναι το ».

Ανακοίνωση  της ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ σας ενημερώνει ότι το υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε και απάντησε στα ερωτήματα που είχαμε στείλει ενόψει των προσλήψεων των .

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κ. Χρήστος Βουλίωτης του απάντησαν τα εξής: Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σε σχέση με τους αναπληρωτές που θα προσληφθούν για να καλύψουν ανάγκες στα πλαίσια, δεδομένου ότι στην παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019 προβλέπεται το εξής:

«Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιοσδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.». Η απάντηση ήταν ότι πρώτη φορά θα ισχύσει η παραπάνω διάταξη και δεν γνωρίζουν πως θα εφαρμοστεί και θα το δούνε όταν και εάν χρειαστεί.

Ποια προγράμματα θα λειτουργήσουν φέτος στα πλαίσια της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και αν θα δοθεί το σύνολο των πιστώσεων στην πρώτη φάση ; Η απάντηση ήταν πως στην Α φάση Θα τρέξουν τα προγράμματα που δόθηκαν και πέρυσι δηλαδή :

• Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

• Πρόγραμμα «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης» για α) τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και β) τις Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)

• Προγράμματα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής.

Οι προσλήψεις των παραπάνω προγραμμάτων υπολογίζουν ότι Θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι , με μία αυξητική τάση. Τα υπόλοιπα προγράμματα θα τρέξουν αργότερα.

Στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να τρέξει ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του bulling, ωστόσο για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να παρθούν και οι σχετικές αποφάσεις από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Μένει ωστόσο να φανεί αν Θα πρόκειται για κάποιο αμιγώς καινούργιο πρόγραμμα ή αν Θα πρόκειται για μετουσίωση κάποιου παλιότερου προγράμματος.

Ακόμα έγινε αναφορά για τους συναδέλφους που έχουν μείνει εκτός λόγω λάθος κωδικό ( ΕΒΠ και Λογοθεραπευτών) μήπως μπορεί να επέμβει το υπουργείο για να λυθεί, η απάντηση ήταν πως δεν μπορεί να επέμβει σε μία ανεξάρτητη αρχή που είναι ο ΑΣΕΠ.

Επίσης συζητήθηκε και το θέμα της σύστασης νέων οργανικών όπου ήταν Θετικές οι προθέσεις του Υπουργείου και θα το δουν σε μεταγενέστερο χρόνο.