εκπαιδευτικών ζητά το Υπουργείο Παιδείας για έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου. Για την Παράλληλη Στήριξη θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος.

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών

Προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ να δρομολογήσουν τις ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης. Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) πριν την έναρξη διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων, ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης ζητά με έγγραφό του από τις Δ/νσεις Εκπ/σης να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών:

• των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης, των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών και

• των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα.

Με το έγγραφο υπ. αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022, επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 5/8/2022 έως και την Παρασκευή 12/8/2022, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022.

Στην παρούσα φάση δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) I και II Ζ.Ε.Π., των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ· (Μ.Ν.Α.Ε.), των ΔΥΕΠ καθώς και του Έτους Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ενώ για τα λειτουργικά κενά της Παράλληλης Στήριξης θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος.

Για τον υπολογισμό και καταγραφή των σχετικών κενών θα πρέπει, προφανώς, να ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία των μόνιμων διορισμών εκπ/κών που ανακοινώθηκαν προσφάτως

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ